Forskole

Vælg dit hold

Rytmik

Minirytmik (1-3 år)

Rytmik (4-6 år)

Vuggestuer og børnehaver

Sang, spil og bevægelse

Sang, spil og bevægelse 1 (0. klasse)

Sang, spil og bevægelse 2 (1. kl.)

Værksted

Instrumentværksted (1.-2.-3. kl.)

Slagtøjsværksted (1. & 2. kl.)

Musik i 2. klasse

Minirytmik (1-3 år)

Med voksenledsager.
Opdelt i aldersgrupper.

Musik er glæde, og det skal være sjovt at gå til musik.
Børnene stimuleres musisk, motorisk, sprogligt og socialt i denne type undervisning.

Vi spiller på mange forskellige instrumenter, danser, hopper og springer, bruger bolde og hulahopringe samt synger en masse gode sange - nye og gamle.
Sidst, men ikke mindst, leger vi med musikken: Sanglege, fantasilege, lytte/koncentrationslege, fjollelege, bevægelseslege og dramalege.

Undervisningen foregår under trygge rammer sammen med mor eller far, hvor legen er i centrum.
Kom og vær med til at lære nye sange og lege sammen med dit barn.


Max. 12 børn
Undervisningen foregår tirsdag fra 16.10-17.00 og 17.10-18.00 på Frederiksborg Byskole, lokale 40.
50 min. undervisning fra den 23. august 2022 til og med den 16. maj 2023.

Rytmik (4-6 år)

Uden voksenledsager.
Holdopdeling i aldersgrupper.

Musik er glæde, og det skal være sjovt at gå til musik.
Børnene stimuleres musisk, motorisk, sprogligt og socialt i denne type undervisning.

Vi spiller på mange forskellige instrumenter, danser, hopper og springer, bruger bolde og hulahopringe samt synger en masse gode sange - nye og gamle.
Sidst, men ikke mindst, leger vi med musikken: Sanglege, fantasilege, lytte/koncentrationslege, fjollelege, bevægelseslege og dramalege.

Børnene udfordres på alle mulige måder musikalsk - både med rytmer, pulstræning, små melodistumper og orkester/sammenspil.
Vi øver os i at "turde" før an i alle mulige former for musikalsk leg.

Hen imod efterårsferien er de fleste børn så trygge, at de kan give slip på mor og far - der i øvrigt til hver en tid, er velkommen til at sidde lige uden for døren, der aldrig bliver lukket.

Max. 12 børn.
Undervisningen foregår lørdag formiddag i Støberihallen.
50 min. undervisning fra den 20. august 2022 til og med den 13. maj 2023.

Vuggestuer og børnehaver

Vi synger, danser, spiller på rytmeinstrumenter, leger og improviserer.
Undervisningen er et tilbud til vuggestuer og børnehaver, og den løber over min. 3 måneder (12 moduler).
Børnene opdeles i aldersgrupper.

Max. 20 børn. Min. 2 voksne.
12 moduler á 45 min.
Formiddage i Støberihallen
Eller i Institutionen - det kræver dog at der er et egnet lokale samt nogle instrumenter.
Kontakt Musikskolen for yderligere spørgsmål.

Sang, spil og bevægelse 1 (0. kl.)

Musikundervisningen sigter overordnet på at stimulere børnenes umiddelbare musikglæde og videreudvikle deres musikalske anlæg.

Gennem musiklege træner børnene de redskaber, som anvendes i hele indskolingen og i deres videre udvikling: sanser, motori, koncentration, fantasi samt træning af stemmen.
Vi arbejder med sange, rim og rytmer, hvorved eleverne får skabt et solidt grundlag til deres musikalske udvikling.

Max. 12 elever
Undervisningen foregår på børnenes egen skole.
45 min. undervisning fra den 22. august 2022 til og med den 2. juni 2023.
Inden for de flg. 14 dage frem til og med d. 16. juni holdes afslutning for elever og forældre.

Sang, spil og bevægelse 2 (1. kl.)

I 1. klasse sætter vi fokus på instrumenter, sang og sammenspil.
Børnene vil opleve glæden ved at synge og spille sammen med andre. Et solidt fundament opbygges hos hvert enkelt barn, da også rytme- og nodelære indgår i undervisningen.

I løbet af sæsonen vil eleverne blive præsenteret for mange spændende musikinstrumenter.
Herigennem får børnene mulighed for at stifte bekendtskab med musikskolens øvrige undervisningstilbud og bliver således forberedt til deres eget instrumentvalg.


Max. 12 elever
Undervisningen foregår på børnenes egen skole.
45 min. undervisning fra den 22. august 2022 til og med den 2. juni 2023.
Inden for de flg. 14 dage frem til og med d. 16. juni holdes afslutning for elever og forældre.

Instrumentværksted (1.-2.-3. kl.)

I Instrumentværksted bliver eleverne præsenterede for stort set alle instrumenter. 
Eleverne får mulighed for selv at prøve alle musikskolens instrumenter mange gange og vil derigennem få lettere ved eget instrumentvalg i efterfølgende sæson.

I løbet af sæsonen får holdet også besøg af musikskolens elever og lærere, der fortæller om og demonstrerer deres instrumenter.
Holdet spiller sammen med forskellige instrumenter som et rigtigt orkester og eleverne får på denne måde en smagsprøve på, hvor det enkelte instrument klinger og indgår sammen med de øvrige instrumenter.

Herunder bliver der også mulighed for at prøve, hvordan det føles at stå som dirigent foran orkestret.
I løbet af sæsonen bliver der arrangeret ture ud af huset, bla. bliver der mulighed for at dirigere et rigtigt symfoniorkester i København hvert forår. 

Max. 16 elever.
Undervisningen foregår i Støberihallen.

45 min. undervisning fra den 22. august 2022 til og med den 2. juni 2023.
Inden for de flg. 14 dage frem til og med d. 16. juni holdes afslutning for elever og forældre.

Slagtøjsværksted (1. & 2. kl.)

Kun for 1. & 2. klasses-elever, 45 min. lektioner med max. 8 elever pr. hold.
Eleverne opdeles i 2 hold (1.kl. og 2.kl.)

Slagtøjs-værksted, slagtøj, trommesæt, steelband (olietønder).

At bruge sine hænder eller nogle stikker til at slå på en ting, eller et nstrument, er sammen med det at bruge sin stemme, den mest naturlige måde at frembringe musik på. Derfor har der også altid eksisteret slagtøjsinstrumenter i alle verdens lande og verdensdele.

Bortset fra at man skal slå for at frembringe en lyd, er instrumenterne alle sammen forskelligt lavet, og man skal spille forskelligt på dem, tænk bare på pauker, xylofoner, olietønder, brasiliansk samba, trommesæt, afrikanske trommer og japanske gonger. I slagtøjsværkstedet laver vi musik udelukkende på slagtøjsinstrumenter, f.eks. congas, timbales,  trommesæt, olietønder, sambatrommer, guiro, bongos, djember, daraboukaer, udoer, o.s.v.

Musik i 2. klasse

Hvis du har svært at vælge hvilket instrument du skal gå til efter Sang Spil og Bevægelse 1. og 2., er det en god idé at gå til ”Musik i 2. klasse".
Her spiller vi sammen i små orkestre, så man kan opleve hvordan det er at spille sammen med andre på hver sit instrument.
I løbet af året får du mulighed for at prøve blokfløjte, klaver, bas, keyboard, trommer m.v.
Det er dejligt at spille sammen, både hvad angår musikken, men det er også en naturlig måde at indgå i en social sammenhæng.

Max. 10 elever.
Undervisningen foregår på børnenes egen skole.

45 min. undervisning fra den 22. august 2022 til og med 2. juni 2023.
Inden for de flg. 14 dage frem til og med d. 16. juni holdes afslutning for elever og forældre.

Der skal være tilmeldt 6 børn før holdet bliver oprettet.

| Cookie- og privatlivspolitik