Skip to main content

Musikskolens tilmeldingsbetingelser

UNDERVISNINGSÅRET ER FRA  12. AUGUST 2024 TIL 20. JUNI 2025 (BEGGE DAGE INKL.), MED MINDRE ANDET ER OPLYST

Undervisningen er for børn og unge ml. 0-25 år bosiddende i Hillerød Kommune.

Elever fra andre kommuner kan godt optages som elever, men Hillerød Kommune yder ikke tilskud til dem.

Prisen for disse elever er ca. det 3-dobbelte af de gældende takster.

Undervisningen foregår uden for den ordinære skoletid, og så vidt det er muligt på elevens egen skole.

Undervisningen foregår primært som soloundervisning og i enkelte tilfælde som holdundervisning.
Ved holdundervisning placerer vi eleverne efter pædagogiske hensyn, enten på hold med 2 elever i 40 minutter eller på hold med 3 elever i 60 minutter.

Der er mulighed for at tilmelde sig solo20 (20 min om ugen) eller solo30 (30 min om ugen).

Man tilmelder sig Musikskolens undervisning via denne hjemmeside.
Se under "Tilmelding".

Såfremt man bliver optaget til undervisning skal en hel rate betales.

Betaling sker i 4 rater: 01.10.2024 / 01.12.2024 / 01.02.2025 / 01.04.2025

Indbetalingskort udsendes umiddelbart før hver rate.

Betaling kan ske via Betalingseservice.
Indbetalingskort sendes til E-boks/digital postkasse.

Hvis indbetaling ikke finder sted vil restancen blive sendt til inddrivelse hos Hillerød Kommune.
Såfremt der skal sendes rykkerskrivelse vil der blive pålagt et gebyr afhængig af restancens størrelse.

Gebyr:
kr. 0-100 = kr. 0,- 
kr. 101-500 = kr. 100,- 
>kr. 501 = kr. 250,-

Søskende, der går på Musikskolen, får rabat.
Hvert barn (søskende med samme adresse) får en prisreduktion på 15%.

Elever, der går til flere fag, får en prisreduktion på 15%.

Vi tilbyder udlån af flg. instrumenter:
Accordeon - Bratsch - Cello - El-bas - Fagot - Klarinet - Kontrabas - Obo - Saxofon - Trompet - Trækbasun - Tuba - Tværlføjte- Violin - Waldhorn

Du kan låne instrumentet i den første sæson og derefter leje det for kr. 800,- om året.

Det er en betingelse, at låneren/lejeren tegner forsikring for instrumentet.

Du kan få flere oplysninger på Musikskolens kontor.
Anmodning om lån/leje oplyses ved tilmelding til Musikskolen.

Musikskolen råder over 20 fripladser  - disse kan søges via dette link:
ANSØGNING OM FRIPLADS I MUSIKSKOLEN

Husstandsindkomst maksimum kr. 226.946,-

MUSIKSKOLEN
I tilfælde af lærerens fravær bliver undervisningen så vidt muligt varetaget af en vikar.
Er dette ikke muligt og har lærerens fravær i løbet af skoleåret betydet aflysning af mere end 3 undervisningsdage for samme elev, tilbagebetales elevbetalingen fra og med 4. aflysningsgang.
Eventuel tilbagebetaling sker efter skoleårets slutning.

ELEVEN
I tilfælde af elevens fravær sendes afbud til læreren.
Dennes navn og telefonnummer oplyses ved skoleårets begyndelse.
Eleven har ikke krav på at få den forsømte lektion erstattet eller få elevbetalingen tilbagebetalt.
Det gælder også, hvis fraværet skyldes elevens deltagelse i ekskursioner, lejrskole og lignende.

Man betaler selv for noder til undervisningen.
Sammenspilsnoder udleveres dog gratis af Musikskolen.

I forbindelse med 1. opkrævning afkræves et ekstra beløb til dækning af en årlig afgift til Copy Dan for kopiering og brug af musik, der er beskyttet af Lov om ophavsret.
For sang- og instrumentalelever er beløbet kr. 40,-
For Kor samt Musik & Bevægelseselever er beløbet kr. 30,-

Der er en gensidig prøvetid på 2 1/2 måned, gældende fra den dato eleven starter, hvor der kun hæftes for en rate.

Hvis man udmelder sig med virkning fra 28. oktober 2024, skal skriftlig udmeldelse være Musikskolens kontor i hænde senest tirsdag d. 8. oktober 2024.
Dette medfører, at kun 1. rate skal betales.

Ved udmeldelse senere end 8. oktober skal alle 4 rater betales, selvom undervisningen afbrydes i løbet af undervisningsåret.

Hvis undervisningen afbrydes på grund af dokumenteret sygdom eller flytning til anden kommune, kan man fritages for betaling.

Udmeldelse sker via elevens login.

I det omfang tilmeldingerne overstiger Musikskolens ressourcer, kan det blive nødvendigt at afvise elever på enkelte fag. Disse vil få tilbud om optagelse på venteliste.

Elever, der stod på venteliste i sæson 2023/2024, skal gentilmelde sig til sæson 2024/2025, hvis de fortsat ønsker optagelse i Musikskolen.

Optages elever fra ventelisten i løbet af skoleåret, har disse ligeledes 2½ måneds prøvetid fra undervisningens start.