Skip to main content

Lærerne

Sarah Schramm


Sarah om sit fag
"Trompeten og trækbasunen er bare nogle af de sjoveste instrumenter at spille på. De kan både lave nogle fantastisk sjove lyde, spille meget kraftigt, men også svagt og lyde utrolig smukt – når man altså har øvet sig. For det er også nogle lidt krævende instrumenter, som er nemmest og sjovest at spille på, hvis man får øvet sig - helst dagligt ;-)

Undervisningen
"Jeg arbejder både med klang, dynamik, vejrtrækning, nodelære, gehør, udenadslære, improvisation, osv., (selvfølgelig ikke det hele på en gang ;-)) og jeg akkompagnerer tit mine elever på klaver, da jeg synes, det er vigtigt, at de hører sig selv i en musikalsk sammenhæng med andre så meget og så tidligt som muligt.
Lige så snart eleverne kan et par toner, får jeg dem til at spille små melodier, da det gør det hele meget sjovere end bare at øve tonerne.
Til begyndereleverne bruger jeg meget et system, der hedder ”Blåsbus”, hvor de spiller med et backingband. Det gør det også lidt nemmere og sjovere at øve sig derhjemme"

Baggrund

"Jeg er uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium i 1998 og har undervist i Hillerød og flere andre musikskoler i både trompet, trækbasun, tuba, div. orkestre og bands samt musik & bevægelse siden 1994. Jeg har sideløbende med min undervisning også været aktiv musiker i mange sammenhænge samt lavet børneteaterforestillinger"


Mød Sarah her:

Sarah Schramm

E : sasch@hillerod.dk

T : 72325962

Underviser i:
Trompet, basun