Skip to main content

Talentlinjen

I hele landet er der stor opmærksomhed på talent og talentudvikling.
Vi har derfor helt naturligt også startet vores egen udgave af en talentlinie.

Fokuslinien er et tilbud til de elever, der har en særlig interesse i at dygtiggøre sig indenfor et musikalsk område. Det vil sige, at hvis man udviser en mærkbar udvikling og en høj motivation, så kan man sammen med sin musikskolelærer og en accept fra hjemmet, ansøge om at blive optaget på fokuslinien.

Vi startede i september 2012 og har 5-10 elever i gang løbende. De har alle forskellige musikalske interesser og går på fokuslinien i kortere eller længere forløb. Nogle har fået ekstra tid til at blive bedre til mere teoretiske fag som eksempelvis hørelære. En anden elev vil dygtiggøre sig i klassisk sang, selvom hendes hovedområde er rytmisk sang.

Det er vigtigt, at man som fokuselev kan vise motivation for at øve sig lidt mere, end man plejer. Når man er optaget på fokuslinien får man tildelt 20 minutter ekstra om ugen. Denne ekstra lektion er vel at mærke gratis!

Vi tager talentet alvorligt i musikskolen. Musik kræver indsigt og fordybelse. Derfor gør vi noget for vores særligt motiverede elever. Når det så er sagt, skal vi huske at mange musikskoleelever sagtens kan opøve et højt niveau uden at gå på fokuslinien.