Betingelser

Undervisningsåret er fra 14. august 2023 til 21. juni 2024 (begge dage incl.), med mindre andet er oplyst

Hvem kan deltage?
Undervisningen er for børn og unge indtil 25 år, der bor i Hillerød Kommune.
Elever fra andre kommuner kan godt optages som elever, men Hillerød Kommune yder ikke tilskud til dem.Prisen for disse elever er ca. det 3-dobbelte af de gældende takster.


Lektioner
Undervisningen foregår uden for den ordinære skoletid, også vidt det er muligt på elevens egen skole.
Undervisningen foregår primært som ene-undervisning og i enkelte tilfælde som hold-undervisning.
Ved holdundervisning placerer vi eleverne efter pædagogiske hensyn, enten på hold med 2 elever i 40 minutter eller på hold med 3 elever i 60 minutter.
Der er mulighed for at tilmelde sig solo20 (20 min om ugen) eller solo30 (30 min om ugen).


Indmeldelse
Man tilmelder sig Musikskolens undervisning via denne hjemmeside.
Se under "Tilmelding".


Betaling
Såfremt man bliver optaget til undervisning skal en hel rate betales.
Betaling sker i 4 rater: 01.10.2023 / 01.12.2023 / 01.02.2024 / 01.04.2024
Indbetalingskort udsendes umiddelbart før hver rate.
Betaling kan ske via Betalingseservice.
Indbetalingskort sendes til E-boks/digitale postkasse.


Omkostninger ved manglende betaling
Såfremt der ikke bliver indbetalt, og det bliver nødvendigt at sende en rykker, koster dette kr. 100,-.
Hvis indbetaling ikke finder sted, efter at rykkerskrivelsen er modtaget, vil restancen blive sendt til inddrivelse hos Hillerød Kommune.
Dette vil medføre yderligere omkostninger.


Søskende - og flerfagsrabat
Søskende, der går på Musikskolen, får rabat.
Hvert barn (søskende med samme adresse) får en prisreduktion på 15%.
Elever, der går til flere fag, får en prisreduktion på 15%.


Instrumentlån
Vi tilbyder udlån af flg. instrumenter:
Accordeon - Bratsch - Cello - El-bas - Fagot - Klarinet - Kontrabas - Obo - Saxofon - Trompet - Trækbasun - Tuba - Tværlføjte- Violin - Waldhorn
Du kan låne instrumentet i den første sæson og derefter leje det for kr. 800,- om året.
Det er en betingelse, at låneren/lejeren tegner forsikring for instrumentet.
Du kan få nærmere oplysninger på Musikskolens kontor.
Anmodning om lån/leje oplyses ved tilmelding til Musikskolen.


Friplads
Musikskolen råder over 20 fripladser  - disse kan søges via dette link:
Husstandsindkomst maksimum kr. 212.896,-
ANSØGNING OM FRIPLADS I MUSIKSKOLEN

Aflysninger
MUSIKSKOLEN: I tilfælde af lærerens fravær bliver undervisningen så vidt muligt varetaget af en vikar.
Er dette ikke muligt og har lærerens fravær i løbet af skoleåret betydet aflysning af mere end 3 undervisningsdage for samme elev, tilbagebetales elevbetalingen fra og med 4. Aflysningsgang. Eventuel tilbagebetaling sker efter skoleårets slutning.
ELEVEN: I tilfælde af elevens fravær sendes afbud til læreren. Dennes navn og telefon- nummer oplyses ved skoleårets begyndelse.
Eleven har ikke krav på at få den forsømte lektion erstattet eller få elevbetalingen tilbagebetalt. Det gælder også, hvis fraværet skyldes elevens deltagelse i ekskursioner, lejrskole og lignende.


Noder Man betaler selv for noder
til undervisningen.
Sammenspilsnoder udleveres dog gratis af Musikskolen.
I forbindelse med 1. opkrævning afkræves et ekstra beløb til dækning af en årlig afgift til Copy Dan for kopiering og brug af musik, der er beskyttet af Lov om ophavsret.
For sang- og instrumentalelever er beløbet kr. 40,-For Kor og Musik & Bevægelseselever er beløbet kr. 30,-


Prøvetid - Udmeldelse
Der er en gensidig prøvetid på 2/30 måned, gældende fra den dato eleven starter, hvor der kun hæftes for en rate.
Hvis man udmelder sig med virkning fra 2023. oktober 10, skal skriftlig udmeldelse være Musikskolens kontor i hænde senest tirsdag den 2023. oktober 1.
Dette medfører, at kun 10. rate skal betales.
Ved udmeldelse senere end 4. oktober skal alle <> rater betales, selvom undervisningen afbrydes i løbet af undervisningsåret.
Hvis undervisningen afbrydes på grund af dokumenteret sygdom eller flytning til anden kommune, kan man fritages for betaling.
Udmeldelse sker via elevens login.


Venteliste
I det omfang tilmeldingerne overstiger Musikskolens ressourcer, kan det blive nødvendigt at afvise elever på enkelte fag. Disse vil få tilbud om optagelse på venteliste.
Elever, der stod på venteliste i sæson 2022/2023, skal gentilmelde sig til sæson 2023/2024, hvis de fortsat ønsker optagelse i Musikskolen.
Optages elever fra ventelisten i løbet af skoleåret, har disse ligeledes 2 <>/<> måneds prøvetid fra undervisningens start.

 

 

 

| Cookie- og privatlivspolitik