Skip to main content

Ordstrømmen 2

ET BOGSTAVLYDSFORLØB FOR ALLE BØRN DER SKAL LÆRE AT LÆSE

Eksempler på vokalvideoer

Videoerne på denne hjemmeside henvender sig til alle som arbejder med børns læseindlæring – forældre, lærere og pædagoger. Børnene lærer bogstavernes lyde på en musikalsk måde via sang, bevægelse, rim rytmer og remser, og vil føre dem videre til sammensætningen af lydene, til stavning af de første små ord. Musikken og øvelserne er udviklet til alle børn der skal lære at læse, men vil også hjælpe de børn, som viser tegn på vanskeligheder med bogstaverne, og specielt sammenhængen mellem bogstavernes udseende og deres lyde.

Bogstavernes lyde er byggestenene til stavningens kunst, og hvis børnene nemmere kan huske dem, når de ser bogstaverne i et ord, vil overgangen til at kunne læse og stave blive lettere. Ved grundig træning af bogstavlyde i en tidlig alder, vil børnene være godt rustede til det kommende skoleforløb.

Indgangsvinklen til dette materiale er musik og bevægelse; redskabet er små raps og sange om bogstavernes lyde, fagter som håndfonemer, stavelsestræning til puls, rim og remser, samt almen puls- og rytmetræning.

Det musikalske materiale er nemt tilgængeligt for både voksne og børn, og fokuserer på indlæringen af bogstavlydene. Derfor er der ikke en ny melodi til hvert eneste bogstav i alfabetet, da der dermed bliver alt for meget børnene skal lære. Derimod er der kun èn vokalmelodi og èn konsonantmelodi, hvor de dele af teksten som omhandler det enkelte grafem og fonem, er forskellige.

Hvis børnene øver teksterne så de kan synge sangene, får de samtidig også lært sammenhængen mellem bogstavernes udseende og lyde.

Der er sange og raps og små videoer til ALLE bogstaver der har sin egen lyd.

IALT 141 VIDEOER MED SMÅ SANGE OG RAPS

Eksempler på konsonantvideoer

KONSONSANT-RAPPEN 1. VERS

KONSONANT-RAPPEN 2. VERS

Tegninger til konsonantvideoerne lavet af Signe Marie Bohn Mehr