Skip to main content

Om ordstrømmen 2

Ordstrømmen er blevet udarbejdet i samarbejde med Hillerødsholmskolen i Hillerød, og har her med stor succes, været en fast del af 0. klassernes arbejde med de sproglige, musikalske, motoriske og sociale færdigheder i mange år.

Her har jeg undervist børnene i de mindste lyddele af sproget, nemlig fonemerne. Det har jeg gjort med musik og bevægelse, bestående af små sange og raps, på en legende og sjov måde for børnene.

På denne side har jeg lavet alt mit undervisningsmateriale som små videoer, og håber på den måde at række lidt længere ud til flere børn. Gennem videoerne vil børnene lære de grundlæggende færdigheder i bogstavlyde, stavelser og musik, på samme tid.

Materialet udmærker sig ved, at der arbejdes med det faglige stof, samtidig med at børnene er fysisk og musikalsk aktive. 

Dvs. at musik og rytmer bliver brugt til udvikling af børnenes arbejdshukommelse og tempo i tydning af bogstavlydene, hvilket er ekstremt vigtigt for at kunne blive en sikker læser. Man kan sagtens arbejde med sangene og rimeremserne uden musikalske forudsætninger, da Hillerød Musikskoles lillekor synger med på alle sangene, og 0.b fra Hillerødsholmskolen og børn fra Hillerød Musikskole i alle raps og historier.

Børnene får trænet:
 • Bogstavernes lyde, (fonemer) i sammenhæng med de tilhørende bogstaver (grafemer)
 • Rim og remser
 • Den første sammensætning af bogstaver til små ord
 • Stavelsesforståelse
 • Fagter og bevægelse, kropslig koordination og rummelig bevidsthed
 • Arbejdshukommelse
 • Den fonologiske sløjfe (som gentager og korttidsopbevarer ord og lyde)
 • Kognitivt flow og sekventiel tænkning
 • Sociale kompetencer
 • Almene musikalske kompetencer som at lytte til andre, pulsforståelse, rytmer og rytmisk forståelse, sang og fællessang, rytmenoder, taktforståelse, periodefornemmelse og musikalsk bevidsthed
 • Multitasking

Teoretisk baggrund

Den teoretiske baggrundsviden til materialet er inspireret af, og hentet i "Hjemme i fonemernes verden" af Jørgen Nygaard Rasmussen, og Carsten Elbros "Læsevanskeligheder". Carsten Elbro skriver om børn med læsevanskeligheder:

"Påfaldende mange elever med store vanskeligheder i de første klasser kender ikke nær alle bogstaverne (...) Man kan ligefrem tale om en særlig form for ('bogstavelig') ordblindhed, som helt enkelt skyldes, at eleven ikke kan huske bogstavernes lyde eller ikke kan komme i tanker om dem hurtigt nok til at læse ord."  

Yderligere skriver han:
"Fonemopmærksomhed er én form for opmærksomhed på sprogets lydside (... ) og fonemopmærksomhed er den form, som har mest med læsning og læsevanskeligheder at gøre. Nogle andre former for opmærksomhed på sprogets lyde er opmærksomhed på rim, opmærksomhed på stavelser og opmærksomhed på hele ords lyd. Dårlig opmærksomhed på de enkelte sproglyde er et særdeles veldokumenteret sprogligt problem for de ordblinde."

Fonemer er de mindste betydningsbærende lyde i sproget. Grafemer, eller bogstaver, er de mindste betydningsbærende enheder i skriftsproget. Det er koblingen mellem det at kunne huske bogstavernes lyde (fonemopmærksomhed) og udseende, ordlyde, stavelser og talrækkefølge, og så sang, rytmer og specielt musikalsk pulsfornemmelse der bliver arbejdet med i videoerne på denne hjemmeside. Ved at arbejde med korte raps, sange, rim og remser, forbedrer man børnenes verbale arbejds- og korttidshukommelse. Det er her at man med den musikalske puls, som en slags (fælles) "clockfrekvens", kan skrue op og ned for hurtigheden i det kognitive flow. Yderligere er der en bevægelsesdimension i håndfonemerne til konsonanterne og rytmiske fagter, som træner koordination og rummelig bevidsthed.

Det ville være meget nemmere at lære at læse, hvis hvert grafem kun repræsenterede et fonem, men i det danske sprog, er der mange afvigelser fra dette. Mange af vokalerne i det danske sprog kan lyde som hinanden, og derudover er der vokallyde som ikke har deres eget bogstav. I forhold til konsonanterne, er der også afvigelser, f.eks. hvis man udtaler værd, vær, vejr, hver. Ordene udtales helt ens, men staves meget forskelligt, og har forskellig betydning. (Kilde: www.denstoredanske.dk Gyldendal)

Men for at lære afvigelserne at kende, må man starte med at lære de generelle regler for bogstavlydene, og det er det som jeg arbejder med i videoerne.

Hvem er jeg?

Jeg hedder Thomas Mehr, jeg er slagtøjsmusiker, og har undervist i slagtøj og olietønder i Hillerød Musikskole siden 1992. Jeg har også undervist i Musik, Sang og Bevægelse i nogle år. Derudover blev jeg uddannet merit folkeskolelærer i sommeren 2013 med musik og specialpædagogik som linjefag, og det var her at jeg fik interessen for koblingen mellem rytmer og sang og bogstavlyde, samt rytmer, stavning, og den første læsning. Jeg har også taget en del korte og længerevarende pædagogik og musik kurser gennem tiden. Jeg har undervist 0. klasser i Ordstrømmen siden 2014.

Hvem er med, og har lavet hvad?

 • Korsang: Lille kor fra Hillerød Musikskole under ledelse af Hennie Martinsen.
 • Raps: 0.B fra Hillerødsholmskolen, samt børn fra Hillerød Musikskole.
 • Optagelser og grundmix: Mette Due
 • Klaver: Mads Strandgaard
 • Bas: Andreas Hatholt
 • Trommer og percussion: Thomas Mehr
 • Børn på videoer: 0.b fra Hillerødsholmskolen
 • Børn der optræder: 0. klasserne fra Hillerødsholmskolen
 • Video-optagelser med børn: Frederik Rosenkjær
 • Video-optagelser med Musik Thomas: Thomas Mehr
 • Video og lyd redigering: Thomas Mehr
 • Hjemmeside: Thomas Mehr og Michael Fløe Haug
 • Musik og tekster: Thomas Mehr, undtagen musik til "Henne i skolen" - ukendt.
 • Koncept og idé: Thomas Mehr

 

 

Tak til:

 • Alle børn og lærere i 0. klasserne på Hillerødsholmskolen
 • Ledelsen på Hillerød Musikskole og Hillerødsholmskolen
 • Jørgen Nygaard Markussen for at måtte bruge vokaltrappen  og håndfonemerne
 • Hennie Martinsen for indspilningerne med Lille Kor
 • Mette Due for optagelser og grundmix

Ordstrømmen koncert med 0. klasserne Hillerødsholmskolen 2022

Her er et eksempel på hvordan et forløb kan afsluttes med en lille koncert, hvor alle børnene synger og rapper nogle af sangene fra Ordstrømmen. Jeg kan godt komme ud på skoler, og indøve materialet til koncert, efter aftale. Kontakt mig for tider og priser.