Skip to main content

Lærerne

Anja Elisabeth Haven Strøm


Anja om sit fag
"Korsang er en fantastisk måde at bruge krop og stemme på. Der opstår magi, når vi synger sammen, og jeg elsker at se begejstringen i korsangernes øjne, ansigter og kroppe når de lever sig ind i musikkens univers. Noget af det særlige ved kor er, at man gennem sangen mærker sammenhold og fællesskab.
Vi er et hold, og vi er afhængige af hinanden"

Undervisningen
"Jeg brænder for at formidle musikken og få andre til at mærke glæden og energien ved at synge sammen. I løbet af en korprøve får vi både hilst på vores korvenner, vi får snakket om tekst, følelser og fortolkning, vi får sved på panden og smil på læben. Jeg synes, det er vigtigt at alle korsangere føler sig set og føler, at de bidrager og er en del af fællesskabet. At lave kor er verdens bedste job, og jeg er altid i godt humør, når jeg går hjem"

Baggrund

"Uddannet korleder og musikpædagog fra Syddansk Musikkonservatorium med bred undervisningserfaring fra musikskoler, kirker og aftenskoler.
Ofte brugt som instruktør og oplægsholder ved korstævner og kurser for korledere"
Anja Elisabeth Haven Strøm

E : anjst@hillerod.dk

T : 72325964

Underviser i:
Kor