Skip to main content

Lærerne

Lise Lohmann Urhøj


Lise om sit fag
"Stemmen er et fantastisk instrument! Vi har alle vores helt egen unikke stemme og med den kan vi udtrykke os gennem musikken"

Celina, sangelev på Musikskolen:
‘Noget af det fede ved at gå til sang er, at man kan udtrykke sine følelser, få rigtig god undervisning med masser af øvelser og gode råd, så man bare bliver endnu bedre til at synge’

Undervisningen
"Glæden ved musikken er altid det vigtigste i min undervisning. Det er, for mig som underviser, et stort privilegie at følge hver enkelt elev og se dem vokse såvel musikalsk som personligt.
I undervisningen arbejder vi med sangerkroppen, der er fundamentet for at skabe en fri musikalitet og kunstnerisk frihed. Mit udgangspunkt er at skabe de mest optimale forhold for kroppen, så stemmen kan arbejde frit. Dertil kommer fokus på Vejrtrækning, kropslig støtte, musikalsk bevidsthed og genrekendskab, samt det personlige og kunstneriske udtryk.
 Min undervisning bygger på en forståelse for, at vi alle har forskellige behov og måder at lære på.
 Derfor møder jeg altid den enkelte elev, hvor han/hun er, hvor vi sammen skaber et trygt miljø"

Baggrund
"Jeg har mange års erfaring indenfor mit fag og har sunget i flere forskellige konstellationer, både som solist, i vokalgrupper og som backing sanger.
 Udover mit virke som udøvende sanger, har jeg uddannet mig på flere områder, indenfor krop og stemme:
 Rytmisk Sanger, Syddansk Musikkonservatorium - 2018 Kandidat i Musikvidenskab, Københavns universitet - 2015 VoiceEmbodiment, efteruddannelse v. Anne Rosing 2011 Bachelor i Musikvidenskab, Københavns 2010"
Lise Lohmann Urhøj

E : lislu@hillerod.dk

T : 72325975

Underviser i:
Sang