Skip to main content

Forskole 0-9 år

Minirytmik (1-3år)

Med voksenledsager.
Opdelt i aldersgrupper.

Musik er glæde, og det skal være sjovt at gå til musik.

Børnene stimuleres musisk, motorisk, sprogligt og socialt i denne type undervisning. Vi spiller på mange forskellige instrumenter, danser, hopper og springer, bruger bolde og hulahopringe samt synger en masse gode sange - nye og gamle.

Sidst, men ikke mindst, leger vi med musikken: Sanglege, fantasilege, lytte/koncentrationslege, fjollelege, bevægelseslege og dramalege.

Undervisningen foregår under trygge rammer sammen med mor eller far, hvor legen er i centrum.

Kom og vær med til at lære nye sange og lege sammen med dit barn.

Max. 12 børn

Undervisningen foregår tirsdag fra 16.10-17.00 og 17.10-18.00 på Frederiksborg Byskole, lokale 40.
50 min. undervisning fra den 20. august 2024 til og med den 13. maj 2025.

 

Minirytmik (1-3år)