Skip to main content

Forskole 0-9 år

Sang, spil og bevægelse 1 (0.kl.)

Musikundervisningen sigter overordnet på at stimulere børnenes umiddelbare musikglæde og videreudvikle deres musikalske anlæg.

Gennem musiklege træner børnene de redskaber, som anvendes i hele indskolingen og i deres videre udvikling: sanser, motori, koncentration, fantasi samt træning af stemmen.

Vi arbejder med sange, rim og rytmer, hvorved eleverne får skabt et solidt grundlag til deres musikalske udvikling.

Max. 12 elever
Undervisningen foregår på børnenes egen skole.


45 min. undervisning fra den 19. august 2024 til og med den 6. juni 2025.
Inden for de flg. 14 dage frem til og med d. 20. juni holdes afslutning for elever og forældre.

 

Sang, spil og bevægelse 1 (0.kl.)