Skip to main content

Forskole 0-9 år

Sang, spil og bevægelse 2 (1.kl.)

I 1. klasse sætter vi fokus på instrumenter, sang og sammenspil.

Børnene vil opleve glæden ved at synge og spille sammen med andre. Et solidt fundament opbygges hos hvert enkelt barn, da også rytme- og nodelære indgår i undervisningen.


I løbet af sæsonen vil eleverne blive præsenteret for mange spændende musikinstrumenter. Herigennem får børnene mulighed for at stifte bekendtskab med musikskolens øvrige undervisningstilbud og bliver således forberedt til deres eget instrumentvalg.

Max. 12 elever
Undervisningen foregår på børnenes egen skole.


45 min. undervisning fra den 19. august 2024 til og med den 6. juni 2025.
Inden for de flg. 14 dage frem til og med d. 20. juni holdes afslutning for elever og forældre.

 

Sang, spil og bevægelse 2 (1.kl.)